Vykdomi projektai

UAB „Imunodiagnostika“ įgyvendina projektą „UAB „Imunodiagnostika“ investicijos į diagnostinių testų gamybą “,  Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-0026, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 769.298,14 €, skirtas finansavimas - 730.833,23  €).

Projekto tikslas – sukurti tinkamą infrastruktūrą diagnostinių testų, skirtų COVID-19 specifiškų IgG ir IgM klasės antikūnų nustatymui, gamybą. 

Projektu bus siekiama sukurti infrastruktūrą testuose naudojamų baltymų producentų auginimui ir išskyrimui iš mielių bei audinių kultūrų. Tirpalų gamybos padalinyje, be standartinės įrangos, reikalingos tirpalų gamybai ir ruošinių saugojimui, planuojama sumontuoti pusiau automatinio tirpalų fasavimo liniją, siekiant tirpalų fasavimo procesą maksimaliai automatizuoti.

UAB „Imunodiagnostika" įgyvendina projektą „Inovatyvūs įrankiai alergijų diagnostikai ir gydymui" (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0086) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai", kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. Projekto tikslas - sukurti pasaulio mastu inovatyvų, biotechnologinę komercinę vertę turintį produktą - rekombinantinius baltymus su tinkamomis diagnostikai reagentų savybėmis. Projekto metu įmonė papildys savo turimą infrastruktūrą nauja įranga, kurios pagalba bus vykdomi moksliniai tyrimai ir kuriamas naujas produktas. Projekto metu kuriami rekombinantiniai baltymai/alergenai atitiks sparčiai besikeičiančias rinkos realijas:

• Sukurta technologija leis ekonomiškai ir standartizuotai gaminti didelius kiekius rekombinantinių alergenų, kurie bus pranašesni už gaminamus kitais metodais.

• Sukurti aukšto imunoreaktyvumo rekombinantiniai alergenai reikšmingai pagerintų diagnostinių testų jautrumą ir specifiškumą;

• Augalų sistemoje sukurti rekombinantiniai alergenai/baltymai pakeistų natyvius alergenų baltymus imunoterapijoje

UAB „Imunodiagnostika" įgyvendina projektą „Individualizuoto alergijų diagnostikos įrankio, veikiančio dirbtinio intelekto principu, kūrimas", Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0225, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas - 1.447.516,87 €, skirtas finansavimas – 1.039.255,41 €). Projekto tikslas – sukurti pasaulio mastu inovatyvų alergijų diagnostinį įrankį (individualizuoto alergijų diagnostikos įrankio, veikiančio dirbtinio intelekto principu). Sukurtos diagnostikos įrankio pagalba bus galimybė greičiau, lengviau ir nepraleidžiant svarbios informacijos (kiek įmanoma, eliminuojant žmogiškąjį faktorių) nustatyti alergijų diagnozes pagal gautus kraujo tyrimų rezultatus.

UAB „Imunodiagnostika" įgyvendina projektą " UAB "Imunodiagnostika" investicijos į MTEP: inovacijos alergijų diagnostikoje" (projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0155) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai", kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 1 338 082,85 EUR, skirtas finansavimas – 741 627,86 EUR). Pagrindinis projekto tikslas – vykdyti MTEP veiklas, kurių metu planuojama sukurti dviejų diagnostinių rinkinių, paremtų inovatyvia mikrogardelių technologija, prototipus:

· I-o tipo hiperjautrumui medikamentams nustatyti;

· I-o tipo hiperjautrumui, įkvepiamiems ir buitiniams alergenams nustatyti;

Projekto metu taip pat įsigyjama projekto MTEP veiklų vykdymui būtina įranga - mikrogardelių spoteris.

UAB „Imunodiagnostika" įgyvendina projektą „UAB „Imunodiagnostika" investicijos į su COVID-19 susijusias MTEP veiklas", Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0003 finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 582.094,59 EUR, skirtas finansavimas – 465.675,67 EUR).

Projekto tikslas – sukurti pasaulio mastu inovatyvią hibridinę testavimo sistemą antikūnių, specifinių COVID-19 ir kitų peršalimo ligų virusų, nustatymui.

Sėkmingai įgyvendinus MTEP veiklas bus sukurtas naujas daugiafunkcinis ELISA testas, kuris bus lengvai pritaikomas visose ligoninių laboratorijose, nes jose jau yra tam reikiama įranga. Taip pat bus kuriami didelio jautrumo testai, juose bus galima patikrinti atsaką iš karto keliems viruso antigenams, dėl ko pagerės testo tikslumas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2021-01-15

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021-12-31