Paslaugų teikimo sąlygos

Internetinės parduotuvės www.allergomedica.lt valdytojas yra bendrovė UAB „Imunodiagnostika“, buveinė: Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas, tel. nr.: +370 685 98360, įmonės kodas: 303064228, PVM mokėtojo kodas: LT100008020911.

BENDROS NUOSTATOS

 1. Naudojamos dokumente sąvokos:
  • Nuostatai – tai yra internetinės parduotuvės www.allergomedica.lt nuostatai.
  • Imunodiagnostika - bendrovė UAB „Imunodiagnostika“, buveinė Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas, tel. nr.: +370 685 98360, įmonės kodas – 303064228, PVM mokėtojo kodas - LT100008020911.
  • Sutartis – Sutartis arba užsakymo patvirtinimas, kuris klientui patvirtina paslaugų pirkimą internetinėje parduotuvėje bei dokumentai pridėti prie užsakymo patvirtinimo.
  • Užsakymas – objektas, kuris yra Sutarties vykdymo pagrindas, paruoštas pagal Kliento ir Gavėjų įvestus duomenis.
  • Klientas – asmuo, kuris yra paminėtas sutartyje kaip sutarties šalis, bei asmuo, kuris patvirtina paslaugų teikimo nuostatus ir sąlygas.
  • Gavėjas – asmuo, kuris gali pasinaudoti internetinėje parduotuvėje Kliento pirktomis paslaugomis.
  • Parduotuvė – šiose taisyklėse aptariama internetinė parduotuvė, kuriai taikomi yra šie nuostatai.
  • Produktas ir/ar Paslauga - Parduotuvėje parduodamos prekės ar paslaugos.
  • Sutarties sudarymo data – diena, kada bendrovė aktyvuoja pirktas paslaugas, o Klientas gauna Užsakymo patvirtinimą.
  • Klinika - Imunodiagnostikos partneris, teikiantis mėginių paėmimo iš Kliento paslaugą.
 2. Šie Nuostatai ir jų nutarimai turi viršenybę kitų dokumentų, kuriuos gauna Klientas Parduotuvės funkcionavimo rėmuose, atžvilgiu.
 3. Užsakymo pateikimas kartu yra ir susipažinimo su parduotuvės nuostatais bei jų pilnas akceptavimas.
 4. Klientu gali būti bet koks pilnametis asmuo, turintis neapribotą teisę atlikti teisinius veiksmus.
 5. Sutartis yra sudaroma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Lietuvių kalba.
 6. Šie nuostatai yra neatskiriama Imunodiagnostika paslaugų pardavimo sutarties dalis, taip pat apibrėžia pardavimo sąlygas bei taisykles.
 7. Nuostatų patvirtinimas yra kartu sutikimas pasinaudoti elektroniniu komunikacijos kanalu, tam, kad būtų pristatyti dokumentai patvirtantys Imunodiagnostika paslaugų įsigijimo sutarties sudarymą.
 8. Imunodiagnostika yra atsakinga už pateiktų paslaugų kokybę ir defektus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR SAUGUMAS

 1. Sutinku, kad Imunodiagnostika yra asmeninių duomenų administratorė ir gali tvarkyti mano duomenis, tam, kad sudaryti sutartį ir ją vykdyti, informuoti apie naujas paslaugas, produktus ir akcijas bei panaudoti archyvavimui bei statistikai. Turiu teisę atsisakyti gauti informaciją apie teikiamas paslaugas prekes ir akcijas. Minėtas atsisakymas vykdomas nusiuntus laisvos formos prašymą el. paštu: info@allergomedica.lt. Taip pat esu informuotas, kad turiu teisę reikalauti pašalinti visą informaciją, jei tai neprieštarauja teisės aktams. Duomenų pateikimas yra savanoriškas.
 2. Sutinku, kad pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 13 ir 14 straipsnius, Asmens duomenys - vardas, pavardė, lytis, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamasis adresas bus perduoti Imunodiagnostika ir Klinikai.

UŽSAKYMAI IR UŽSAKYMŲ PARTVIRTINIMAI

 1. Užsakymai sutarties sudarymui ar pirkti paslaugoms yra priimami tinklapyje www.allergomedica.lt, 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, ištisus metus, išskyrus tinklalapio techninių prastovų laikotarpiu.
 2. Užsakymas yra laikomas tinkamu, jeigu Klientas teisingai sukonfigūravo paslaugą pagal gaires, kurios yra kiekvieną kartą nurodytos registruojantis paslaugai, bei pilnai apmokėjo paslaugos įsigijimą atsiskaitydamas internetu per www.allergomedica.lt tinklalapį.
 3. Klientas privalo tvarkingai užpildyti savo duomenis, kad Užsakymas būtų tvarkingai įvykdytas. Netvarkingi Užsakymai arba dėl kurių kyla abejonių, parduotuvės personalas tvarkys rankiniu būdu. Toks užsakymas gali būti atšauktas Imunodiagnostika sprendimu, apie tai užsakovas bus informuotas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo telefonu arba elektroniniu paštu.
 4. Imunodiagnostika įsipareigoja per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Užsakymo gavimo ir teikiamų paslaugų pilno apmokėjimo, patvirtinti Kliento užsakymą telefonu arba elektroniniu paštu ir pranešti Klinikai apie  Kliento atvykimą mėginiams priduoti.  Nustatytas Užsakymo patvirtinimo laikas gali būti ilgesnis, jeigu jis sutampa su dienomis, kurios yra laikomos šventinėmis (šeštadienis, sekmadienis, šventė).
 5. Nepriklausomai nuo kitų Nuostatų sąlygų, Užsakymas nebus vykdomas:
  • jeigu Klientas teikiant Užsakymą perduos netvarkingus arba klaidingus duomenis,
  • jeigu su Klientu negalima bus susisiekti per nurodytą telefono nr. arba nurodytu elektroniniu paštu,
  • jeigu Klientas netinkamai pateiks Užsakymą,
  • jeigu Imunodiagnostika įtars, kad Klientas pateikė Užsakymą pažeidžiant įstatymus arba viršijant įgaliojimus, kuriuos suteikia įstatymai, o ypač įsilaužymo, svetimų asmens identifikacijos parduotuvėje duomenų pasinaudojimo, kitu asmenų apsimetimo atvejais.
 6. Klientas privalo pasinaudoti užsakytomis iš Imunodiagnostika paslaugomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo paslaugų apmokėjimo dienos. Per minėta laiką nepasinaudojus Imunodiagnostika paslaugomis - neatvykus į pasirinktą Kliniką priduoti mėginio tyrimams, laikytina jog Imunodiagnostika pilnumoje įvykdė visus savo įsipareigojimus Kliento atžvilgiu pagal Sutartį.
 7. Imunodiagnostika pilnas Paslaugų įvykdymo terminas yra 7 dienos nuo Paslaugų teikimo pradžios (nuo mėginių paėmimo dienos).

MOKĖJIMAI

 1. Visa suma už Užsakymą yra nurodoma kiekvieno užsakymo 3 (trečiame) pirkimo žingsnyje. Nurodyta kaina yra bendra kaina už teikiamas paslaugas Klientui, be jokių paslėptų papildomų išlaidų.
 2. Galioja tik vienas atsiskaitymo už užsakytas paslaugas būdas – atsiskaitydamas internetu per www.allergomedica.lt tinklalapį naudojant “Paysera LT“ atsiskaitymo sistemą.
 3. Produkto kaina yra nurodoma eurais kartu su PVM mokesčiu.
 4. Mokėjimas už paslaugas Parduotuvėje neturi papildomu išlaidų išskyrus Kliento banko klientui taikomus mokesčius.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 1. Iki paslaugų teikimo pradžios (iki mėginio paėmimo), Klientas turi teisę nutraukti Sutartį informuodamas Imunodiagnostiką el. paštu info@allergomedica.lt.
 2. Imunodiagnostika garantuoja sumokėtos sumos gražinimą per 14 dienų į Kliento banko sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas apmokėjimas be papildomų išlaidų Klientui.
 3. Po paslaugų teikimo pradžios (po mėginio paėmimo) Sutarties nutraukti negalima, ir bet kokiu atveju bus laikoma jog Kliento užsakytos paslaugos iš Imunodiagnostika pusės yra suteiktos pilnumoje.

KONTAKTAI IR PRETENZIJOS

 1. Paraiškos su klausimais, pasiūlymais, informacija apie esamas problemas dėl Parduotuvės veikimo Klientas gali perduoti vienu iš šių būdų:
  1. elektroninių paštu info@allergomedica.lt,
  2. telefonu nr. +370 640 65680 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val.
 2. Skundai priimami tik raštu.
 3. Skundai dėl aptarnavimo yra išnagrinėjami per 10 (dešimt) darbo dienų, skundai dėl medicininių klausimų yra išnagrinėjami per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo visų skundą išnagrinėti reikalingų duomenų gavimo datos (adresu: Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas arba elektroniniu paštu: info@allergomedica.lt).
 4. Mokestis už telefoninius pokalbius su Imunodiagnostika yra įprastas mokestis už pokalbį pagal Kliento turimo tarifų paketą.
 5. Tuo atveju jeigu tarp šalių kiltu teisminis ginčas, šalys sutaria jog minėtas ginčas, priklausomai nuo dydžio būtų teismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui, arba Vilniaus apygardos teismui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Imunodiagnostika pasilieka sau teisę keisti Nuostatus.
  Su pakeistais Nuostatais galima bus susipažinti Parduotuvės svetainėje adresu www.allergomedica.lt.
  Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo paskelbimo Parduotuvės svetainėje.
 2. Imunodiagnostika pasilieka sau teisę keisti kainas ir Produktų prieinamumą Parduotuvėje, vykdyti ir atšaukti akcijas bei jas modifikuoti.
 3. Imunodiagnostika neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus nukentėjusio asmens sąskaita.