Klinika ir Klikinė laboratorija - anketa įmonėms, partneriams

Imunodiagnostika partnerių, klientų apklausos anketa 2021 m.

Miestas


Laboratorija


Įvertinkite Imunodiagnostika laboratorijos veiklą tyrimų atlikimo srityje

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Kaip vertinate Imunodiagnostika darbuotojų bendravimą ir operatyvumą?

 Blogai    Gerai    Labai gerai  

Kaip vertinate Imunodiagnostika pateikiamos informacijos aiškumą, tikslingumą ir naudingumą?

 Blogai    Gerai    Labai gerai  

Įvertinkite Imunodiagnostika atliekamų tyrimų rezultatų išsamumą

 Blogai    Gerai    Labai gerai  

Įvertinkite Imunodiagnostika atliekamų tyrimų atlikimo trukmę

 Blogai    Gerai    Labai gerai  

Ar rekomenduotumėte Imunodiagnostika laboratoriją kitiems?

 Ne    Taip

Jūsų rekomendacijos, pasiūlymai ir nuomonė